7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1. Tel.:72/ 501500/2091 Szl.sz.:KHB Pécs, 10400779-07701441Az alapítvány elnevezése:
Alternatív Színházi Műhely Alapítvány
Az alapítvány székhelye:
7633 Pécs, Szántó-Kovács János utca 1/b.
Az alapító:
Losonczy István

Az alapítvány célja

Az Alternatív Színházi Műhely Alapítvány komplex színházi események megvalósítását tűzi ki célul, mely magában foglalja az alternatív színházi előadások létrehozását és befogadását, illetve átfogó képzési programokkal a város oktatási intézményei számára kíván olyan kínálatot nyújtani, melyben az általános  iskolásoktól az egyetemistákig  kerülhetnek a színház közelébe, a színházzal napi kapcsolatba nézőink és/vagy színházcsinálóink.

Az Alternatív Színházi Műhely célja, hogy olyan alkotógárdát vonjon maga köré, amely képes rendszeresen friss szellemű, kísérletező, alternatív színházi előadások létrehozására.

Az Alternatív Színházi Műhely tevékenységének meghatározó részét jelentik az oktatási és képzési programok, melyek megvalósulásával a színházi előadások és kísérletek nyitott, az újat befogadni akaró és képes közönségét szeretné szélesíteni. Másrészt azt várja, hogy kurzusai lehetővé tegyék az alternatív színjátszás számára a tehetségek megjelenését, akik a műhely munkáinak bázisát és folyamatosságát biztosíthatják.

Az Alternatív Színházi Műhely a képzési formákon keresztül és színházművészeti rendezvényei által törekszik arra, hogy aPTE hallgatói számára lehetőséget biztosítson színházi élményeik és ismereteik gyarapítására.

Az Alternatív Színházi Műhely lehetőséget kíván nyújtani az egyetem és a város amatőr színjátszással foglalkozó fiataljainak a bemutatkozására és a továbbképzésére.

Az Alternatív Színházi Műhely saját bemutatóin, képzési programjain kívül szeretné megmutatni legjelesebb kísérletező színházaink munkáit, ezért rendszeres befogadószínházi programot kíván szervezni.

Az Alapítvány célja, hogy az alternatív és kísérletező színház munkájának felmutatásával, illetve az ehhez kötődő társművészeti bemutatók, akciók szervezésével az egyetem és a város kulturális életének részévé váljon.

Az Alapítvány a közhasznú tevékenységét az alábbiak szerint valósítja meg:

A tudományos tevékenység, kutatás keretében kapcsolódni kíván már folyamatban lévő kutatásokhoz, ezen felül önálló kutatási tevékenységet is kíván folytatni az oktatás, a kultúra területén, mindezek érdekében interregionális együttműködést is meg kíván valósítani más színházakkal, egyetemekkel, kutatóhelyekkel. Lehetőséget kíván biztosítani a Pécsi Tudományegyetemen tanulmányait végző hallgatóknak és az egyetemen oktatóknak arra, hogy a színházi előadások előkészítése, próbái során jelen legyenek, tudományok tevékenységük során a színházi darabok feldolgozásának, értelmezésének, átdolgozásának folyamatában részt vegyenek és az ott szerzett tapasztalatokat tanulmányi és tudományos tevékenységük során felhasználják.

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén előadások, színdarabok feldolgozásával, bemutatásával, az erre jelentkező személyek számára  biztosítani kívánja a színészi tevékenység megismerését, a különböző színészi technikák elsajátításának lehetőségét.

A kulturális tevékenység keretében hivatásos és nem hivatásos előadóművészek közreműködésével művészeti programokat kíván szervezni, közvetíteni elsősorban a zene, képzőművészet -és színházművészet területén, együttműködve a kultúraközvetítő intézményekkel és szervezetekkel. Az alapítvány fő feladatának tekinti, hogy a jelen pontban meghatározott tevékenységen belül elsősorban az alternatív színházi előadások létrehozását, az előadások feldolgozását, megértésének elősegítését, a színházi kísérletek szervezését. Az alapítvány e közhasznú tevékenység keretében üzemeltetni kívánja a Janus Egyetemi Színházat.

        A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenysége körében az alapítvány alternatív színházi fesztiválokat kíván szervezni, bevonva a határon túli magyarság által alapított színházakat, akikkel együtt kíván működni.

A kuratórium tagjai:

A kuratórium elnöke:
    Mikuli János 

A kuratórium tagja:
    Dr. Berke Gyula 
    Dr. Müller Péter
    Dr. Bozó tamás
    Molnár Tamás

A felügyelő bizottság tagjai:

            Elnök:     Dr. Heidl György
            Tagok:    Pásztó Renáta
                           Domonyai András

    Az alapítvány dokumentumai megtekinthetők az alapítvány székhelyén. 7633 Pécs, Szántó kovács János u.1.
   
Közhanúsági jelentések:
                                      2009
    Működési páyázatok:
                                      2010
           2011